Regelboken

§1 Hur man skapar inlägg

Själva strukturen för ett inlägg fungerar som följande:
Inlägget skall döpas efter denna struktur: “Svenskt namn (latinskt namn)”.
Hittar man inte det exakta så är det nära nog som gäller.
Läs på av “Sp.” innebär vid klacifiering.

Innehåll:
[1 foto] [fritext]

Fotot taget av [Namn] vid/på [mindre plats], [landskap/stad] [år]

Under detta skall det om det finns fler publicerade foton på samma art läggas ett galleri som visar de foton.
Man kan med fördel exkludera det foto som man just gjort inlägget för eftersom det redan syns.

Inlägget skall taggas med svenskt och latinskt namn (två taggar).

Inlägget skall kategoriseras efter Ordning och Familj. Finns inte kategorier så skall dessa skapas.
Familj skall vara en subkategori.

Vad gäller övrig information så får den förekomma om den inte stör ordningen i inlägget eller på annat sätt skapar förvirring.

§2 Gallerier

Alla personer som skall skapa ett inlägg på krypbloggen skall ha ett eget galleri att ladda upp sina foton i.

Uppladdningen skall göra om bildens storlek till 1800×1200 pixlar.

Uppladdad bild skall ha krypbloggens vattenmärke på sig.

När fotot laddas upp skall det märkas med följande: “Svenskt namn (Latinskt namn) datum med format: 19800518.

Publicerade foton skall märkas under Tag med följande information: Klass, Ordning, Familj, Fotografens namn.
Exempel: Insekter (insecta), Tvåvingar (Diptera), Köttflugor (Sarcophagidae), Janne Asp.
Taggas fotot med denna information vid uppladdning så är fotot automatiskt med i galleriet om det är skapat
för den familjen därför bör fotot taggas efter publiceringen.