Urinsekter

Brokhoppstjärt (Orchesella flavescens)

  • 14th October 2015
Brokhoppstjärt (Orchesella flavescens)

Dags att vända upp och ner på en av de saker jag har fått för mig. Jag har alltid trott att man enkelt kan avgöra om det är en insekt genom att räkna antalet ben. Sex ben eller tre benpar, beroende på hur lätt man har för matten, har alltid inneburit att det är en insekt för mig.  Det kryp som ni ser ovan är inte resultatet av att en igelkott och en gråsugga parat sig. Detta kryp är en brokhoppstjärt, närmare bestämt ett exemplar av Orchesella flavescens, som alltså inte heter brokhoppstjärt utan är en brokhoppstjärt. Svenskt namn saknar den och således har jag för...

Read more