Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)

1st September 2019

Stenknäck (Coccothraustes coccothraustes)

Fotad i Valsjöbyn, Jämtland 2018.

Total: