Fisktärna (Sterna hirundo)

4th September 2019

Fisktärna (Sterna hirundo)

Fotad i Näsbokroks naturreservat, Halland 2019

Total: