Fisktärna (Sterna hirundo)

30th August 2019

Fisktärna (Sterna hirundo)

Fotad i Näsbokroks naturreserat, Halland 2019.

Total: